จ.ขอนแก่น เดินหน้า เร่งยกระดับ 3 แหล่งผลิตกัญชาใช้ในทางการแพทย์แบบครบวงจร

Last updated: 2019-10-11  |