จ.ขอนแก่น เดินหน้า เร่งยกระดับ 3 แหล่งผลิตกัญชาใช้ในทางการแพทย์แบบครบวงจร

Last updated: Oct 11, 2019  |