โรงพยาบาลตราด เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มุ่งให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้

Last updated: 16 Oct 2019  |