โรงพยาบาลตราด เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มุ่งให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้

Last updated: Oct 16, 2019  |