โรงพยาบาลตราด เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มุ่งให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้

Last updated: 2019-10-16  |