บุรีรัมย์เดินหน้าแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีก 7 แห่ง พร้อมเผยเปิดคลินิกกัญชาครบทุกอำเภอ

Last updated: 18 Oct 2019  |