บุรีรัมย์เดินหน้าแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีก 7 แห่ง พร้อมเผยเปิดคลินิกกัญชาครบทุกอำเภอ

Last updated: 2019-10-18  |