ป.ป.ส. สานต่องานศึกษาวิจัย ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กก.ให้สำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์

Last updated: 2019-10-25  |