ป.ป.ส. สานต่องานศึกษาวิจัย ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กก.ให้สำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์

Last updated: Oct 25, 2019  |