องค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชา รอบสองแล้ว 140 ต้น เน้นสายพันธุ์ THC:CBD 1:1

Last updated: 28 Oct 2019  |