“ฟาร์มสุขใจ” ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย

Last updated: 2019-10-30  |