โรงพยาบาลเถินเปิดคลินิกกัญชาสูตรอาจารย์เดชา จัดแพทย์ 8 คนประจำการคัดกรองผู้ป่วย 5 กลุ่ม ประเมินผลทุกเดือน

Last updated: Nov 8, 2019  |