ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ยืนยันว่า สถาบันจะเป็นหน่วยงานให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ที่หาผลประโยชน์จากกัญชาด้วย

Last updated: 2019-11-08  |