ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ยืนยันว่า สถาบันจะเป็นหน่วยงานให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ที่หาผลประโยชน์จากกัญชาด้วย

Last updated: Nov 8, 2019  |