มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดแสดงผลงาน “นิทรรศการงานด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 5” และ “นิทรรศการด้านกัญชาครั้งที่ 1”

Last updated: 2019-11-12  |