มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดแสดงผลงาน “นิทรรศการงานด้านวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 5” และ “นิทรรศการด้านกัญชาครั้งที่ 1”

Last updated: 12 Nov 2019  |