โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและถูกต้อง

Last updated: Nov 15, 2019  |