เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายและซื้อขายกัญชาในทุกรณี ซึ่งจะมีไว้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น

Last updated: 2019-11-21  |