โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

Last updated: 2019-11-22  |