โรงพยาบาลสิงห์บุรี พร้อมบริการคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ผสมผสานอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยเพื่อการบำบัดโรค

Last updated: 29 Nov 2019  |