“ฟาร์มสุขใจ”ทำ“MOU”วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย สนับสนุนทุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชา

Last updated: Dec 3, 2019  |