ทหารผ่านศึก 6 นายได้รับการรักษาด้วยกัญชาเพื่อการแพทย์ฟรีเป็นเวลา 1 ปี

Last updated: 2019-12-12  |