ป.ป.ส. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ในทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563

Last updated: 2019-12-13  |