4 หน่วยงาน สธ. ม.อุบลฯ ม.มหิดล สภาเกษตรกรลงนามความร่วมมือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิก น้ำมันกัญชาสกัดเย็นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 2020-01-03  |