วิสาหกิจชุมชน อสม.กาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายเฮลั่น! หลังทราบข่าว มทร.พระนคร ได้รับอนุญาตให้ปลูกและสกัดกลั่นกัญชาเพื่อการแพทย์

Last updated: 2020-01-13  |