แม่โจ้ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในโครงการปลูก และเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

Last updated: 14 Jan 2020  |