แม่โจ้ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในโครงการปลูก และเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

Last updated: 2020-01-14  |