ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 23 Jan 2020  |