กัญชาใช้รักษาโรคได้แค่ไหน ใช้อย่างไร หากไม่ทำความเข้าใจอาจใช้ผิดทาง เรื่องนี้เภสัชกรที่ทำงานกับสมุนไพรทั้งชีวิตมีแง่มุมชวนคิด กับ กัญชาครบวงจร 'อภัยภูเบศร'

Last updated: 24 Jan 2020  |