มทร.พระนคร ร่วมเอกชน เปิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม วิจัยกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 27 Jan 2020  |