รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมผลการดำเนินการโครงการรับยาร้านยาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลำพูน

Last updated: 31 Jan 2020  |