รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมผลการดำเนินการโครงการรับยาร้านยาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลำพูน

Last updated: Jan 31, 2020  |