รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมผลการดำเนินการโครงการรับยาร้านยาและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลำพูน

Last updated: 2020-01-31  |