“ฟาร์มสุขใจ” นำคณะผู้บริหารขอพรเส้นทางเมืองนครบาดาลริมโขงหนองคาย หวังสร้างปาฏิหาริย์ให้เกษตรกรได้ปลูกกัญชาและกัญชงอย่างง่าย และเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

Last updated: 2020-02-11  |