“ฟาร์มสุขใจ” นำคณะผู้บริหารขอพรเส้นทางเมืองนครบาดาลริมโขงหนองคาย หวังสร้างปาฏิหาริย์ให้เกษตรกรได้ปลูกกัญชาและกัญชงอย่างง่าย และเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

Last updated: 11 Feb 2020  |