เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช

Last updated: 2020-02-14  |