ชาร์ล็อตต์ ฟิจิ (Charlotte’s Web) เด็กหญิงต้นแบบที่ใช้กัญชารักษาลมชัก เสียชีวิตแล้วจากการสงสัยติดเชื้อ COVID-19 ในวัย 13

Last updated: 14 Apr 2020  |