การทดสอบเบื้องต้นพบ.. สาร Terpenes และ CBD ในกัญชา มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19

Last updated: 2020-08-05  |