ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน แนะขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนำร่องอำเภอละ 1 แห่ง เชื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ

Last updated: 2020-08-11  |