การวิจัยไม่พบอันตรายของกัญชาทางการแพทย์... ที่มีต่อการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive function) ในผู้ป่วยสูงอายุ

Last updated: 2020-10-12  |