กาญจนบุรี พิจารณาอนุญาตผลิตกัญชา จำนวน 8 ราย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 2021-01-07  |