การศึกษา พบว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยปวดเรื้อรังแทนที่โอปิออยด์ด้วยกัญชา

Last updated: 8 Mar 2021  |