การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอร์ส่งผลกระทบต่อความหนาของเยื่อหุ้มสมองในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ในขณะที่กัญชาไม่ให้ผลกระทบดังกล่าว

Last updated: 6 Apr 2021  |