กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  8

  เวที เปิดศูนย์บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยทางเลือก

  8 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  24 - 25

  กัญชา-สมุนไพรกับความงาม

  24 - 25 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  29

  กัญชา กัญชง กระท่อม โอกาสและทางเลือก

  29 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  30

  ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา

  30 สิงหาคม 2019