กิจกรรมในเดือน ธันวาคม 2019

 • ธ.ค.

  6

  กัญชาเพื่อการแพทย์ “อภัยภูเบศรโมเดล”

  6 ธันวาคม 2019

 • ธ.ค.

  16

  สมุนไพร ก้าวไกลไปพร้อม กระท่อม กัญชา กับภูมิปัญญา สมุนไพรไทยวิถีนิเวศน์ภาคใต้

  16 ธันวาคม 2019

 • ธ.ค.

  19

  The International Cannabis-based Medicine Industry 2019

  19 ธันวาคม 2019